Satelitski internet / Privatni korisnici

Brz • dostupan svuda • jednostavan za korištenje


  • Satelitski širokopojasni internet pristup
  • Nezavisnost od zemaljske infrastrukture, naročito pogodan za korisnike iz ruralnih područja
  • Brza, pouzdana i pristupačna internet usluga
  • Fair Access Policy: nakon potrošenog mjesečnog limita predviđenog paketom zagarantovane su brzine 64/64 Kbps (download/upload)

Cjenovnik