Iznajmljene linije

 


Iznajmljena linija predstavlja uslugu namijenjenu poslovnim korisnicima kojima je potreban stalni pristup Internetu putem visokokvalitetne veze.Ovaj tip veze najviše odgovara firmama koje imaju potrebu za transferom velikih količina podataka. 

OMOGUĆAVAMO

  • Brzo, direktno i efikasno korišćenje interneta 24h dnevno
  • Ne postoji dijeljenje veze sa drugim korisnicima
  • Nacionalne i međunarodne iznajmljene linije
  • Brzina zavisi od iznajmljenog voda (kapaciteti:E1,nxE1,E3,nxE3,STM1 i nxSTM1 )
  • Stalno aktivna konekcija na Internet
  • 24 časovni nadzor veze i specijalizovana podrška - pouzdana neprekidna veza

APLIKACIJE

  • Voice (Nacionalni i međunarodni kapaciteti)
  • Povezivanje svjetskih organizacija/firmi sa područnim jedinicama
  • Povezivanje bankarskih i ostalih sistema
  • Usluge bazirane na TDM (serijski prenos)
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na broj: 055/420-100, ili putem e-mail-a: info@zona.ba

Save