Internet poslovni korisnici

Internet paketi za savremene poslovne potrebe. Stabilna konekcija, velike pristupne brzine, tehnička podrška 24/7...


Paketi za savremene poslovne potrebe koji nude stabilnu konekciju, brzine pristupa prema Vašim potrebama i prioritetnu tehničku podršku 24/7.

BIZNIS PAKET

Cjenovnik
 • Letite biznis klasom po ekonomskim cijenama!
 • BIZNIS 5G bazira se na profesionalnoj 5GHz opremi koja nudi stabilnu vezu i siguran prenos podataka
 • Bez ograničenja količine saobraćaja
 • Mogućnost povezivanja većeg broja poslovnih objekata
 • BIZNIS pakete nudimo na principu "shared". Za garantovane brzine pogledajte PROFI pakete

PROFI PAKET

Cjenovnik
 • 24h garantovani protoci
 • Simetrični paketi od 1 Mbps i više
 • Usluga dostupna na cijelom području BiH
 • Besplatno: Potreban blok javnih IP adresa
 • Paket je namijenjen za kritične on-line biznis aplikacije
 • Mail/Web/DNS/Radius/E-commerce serveri
 • Audio i video streaming
 • E-conference

BIZNIS PAKET


Letite biznis klasom po
ekonomskim cijenama