22.07.2019. | 12:25 | Obavještenje

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da će Dasto semtel d.o.o. na dan 24.07.2019. godine sa početkom u 00:00, u rad pustiti novu e-mail platformu, koja se sastoji od novog e-mail gateway/firewall sistema, e-mail servera i web client verzije, a sve u svrhu unaprijeđenja korištenje usluga e-pošte naših korisnika.

S obzirom da će novi e-mail box biti prazan, postojeći e-mail server će Vam biti dostupan do 01.08.2020. godine kako biste kreirali backup podataka i potrebnih e-mailova.

Sve e-poštu koju ste dobili do 24.7.2019 moći će te preuzeti na adresi http://oldmail.zona.ba

Username i password / korisničko ime i lozinka Vaših e-mail adresa ostaće nepromijenjena i sva buduća korespodencija preko e-pošte vršiće se preko nove e-mail platforme.

U prilogu ovog obaviještenja šaljemo Vam i tehničke smjernice za korištenje nove web client verzije, informacije za backup podataka na postojećem serveru i budućih postavki e-mail servera.

Za sva dodatna pitanja, nejasnoće i probleme prilikom korištenja nove e-mail platforme, stavljamo Vam se na raspolaganje.

Obavještenje

Nazad na početnu