VPN

Paket Brzina download-a Brzina uploada Mjesečni limit Priključak [KM] Oprema 19 dBi / 23 dBi Mjesečna pretplata [KM] Broj e-mail adresa Oprema + instalacija + održavanje
BIZNIS paketi, Wireless ADSL • • • za svakodnevne poslovne internet potrebe • • • BIZNIS paketi NISU za preprodaju • • •
BIZNIS S do 6144 kbps do 1024 kbps bez limita - 47,00 10 ZONA obaveza
BIZNIS M do 7168 kbps do 1024 kbps bez limita - 59,00 20 ZONA obaveza
BIZNIS SL do 7168 kbps do 2048 kbps bez limita - 69,00 40 ZONA obaveza
BIZNIS L do 10240 kbps do 2048 kbps bez limita - 99,00 20 ZONA obaveza
BIZNIS XXL do 12288 kbps do 4096 kbps bez limita - 149,00 40 ZONA obaveza
Paket Brzina download-a Brzina uploada Mjesečni limit Priključak [KM] Oprema 19 dBi / 23 dBi Mjesečna pretplata [KM] Broj e-mail adresa Oprema + instalacija + održavanje
PROFI paketi • • • za profesionalne namjene • • • garantovani protoci 24h/dan • • • prioritetna podrska • • •
PROFI 1M garantovano 1 / 1 Mbps bez limita - 140,40 100 ZONA obaveza
PROFI 2M garantovano 2 / 2 Mbps bez limita - 163,80 100 ZONA obaveza
PROFI 3M garantovano 3 / 3 Mbps bez limita - 234,00 1.000 ZONA obaveza
PROFI 4M garantovano 4 / 4 Mbps bez limita - 351,00 1.000 ZONA obaveza
PROFI 5M garantovano 5 / 5 Mbps bez limita - 444,60 1.000 ZONA obaveza
Paket Brzina download-a Brzina uploada Mjesečni limit Priključak [KM] Oprema 19 dBi / 23 dBi Mjesečna pretplata [KM] Broj e-mail adresa Oprema + instalacija + održavanje
PROFI paketi • • • za profesionalne namjene • • • garantovani protoci 24h/dan • • • prioritetna podrska • • •
VPN 256k garantovano 256 / 256 kbps bez limita - 117,00 / ZONA obaveza
VPN 512k garantovano 512 / 512 kbps bez limita - 128,70 / ZONA obaveza
VPN 1M garantovano 1 / 1 Mbps bez limita - 152,10 / ZONA obaveza
VPN 2M garantovano 2 / 2 Mbps bez limita - 292,50 / ZONA obaveza
VPN 4M garantovano 4 / 4 Mbps bez limita - 468,00 / ZONA obaveza

Preuzmite cjenovnik                                                                                                                                                               Cjenovnik stupa na snagu 5.1.2017.

Informacije

PDV je uključen u cijenu!
Postojanje tehničke mogućnosti treba ustanoviti za svakog korisnika prije potpisivanja ugovora.
Za ponudu za pakete veće od PROFI 5M i VPN 5M javite se na info@zona.ba ili putem telefona 055/420-100

Ugovor za PROFI i VPN usluge su za period od 6 mjeseci.

Biznis paketi: Biznis paketi dobijaju dinamičke javne IP adrese, a imaju mogućnost za dobijanje jedne fiksne javne IP adrese uz mjesečnu doplatu od 11,70 KM. Ugovor na 6 mjeseci Fair use podrazumijeva sljedeće :
  • ostvareni protok ne može biti veći od 50% teoretski mogućeg ni uploada ni downloada na dnevnom nivou
  • http/https (otvaranje web stranica) saobraćaj ima veći prioritet od ostalih vrsta saobraćaja
  • brzine navedene u cjenovniku za privatne korisnike su maksimalne dopuštene i kao takve nisu zagarantovane
  • ukoliko u nekom vremenskom periodu usljed tehničke nemogućnosti nije moguće isporučiti maksimalnu brzinu paketa
  • za privatne korisnike ZONA će isporučiti najveću moguću brzinu koja se u tom periodu može podržati

BIZNIS PAKET


Letite biznis klasom po
ekonomskim cijenama

Save

Save

Save

Save

Save